תביעות- בין חברות ועסקים

תביעות בין חברות ועסקים- הייעוץ המשפטי כחלק מניהול העסק


עולם העסקים הוא עולם מורכב ומערב עסקאות בהיקפים גדולים. משום שתביעות בין חבורת ועסקים נוגעות לעולמם של רבים- עובדי העסק, הלקוחות שלו ועוד מדובר בתחום רגיש במיוחד. בתביעות מהסוג הזה עלולים עסקים להתמוטט ולהשאיר אחריהם עיי חורבות ולכן חשוב לקבל ייעוץ מקצועי מדויק מעורכי דין שמכירים את תחום המשפט המסחרי על בוריו.

מתי יידרש ייעוץ מתחום המשפט המסחרי?

תביעות בין חברות ועסקים יכולות להיות במסגרת התעשייה המסורתית, ענפי פיננסים ונדל"ן, בתחום השירותים, היי טק, אינטרנט ועוד בתאם לצרכי החברה. הייעוץ המשפטי לחברות ועסקים יכול להיות דבר שניתן באופן שוטף וקבוע או במסגרת ליטיגציה כאשר יש ללקוח סכסוך עסקי עם חברה, ארגון או עסק ובעטיו הוא נדרש לערכאות משפטיות. תביעות בין חברות ועסקים יכולות להיות מוכרעות בערכאות משפטיות, במוסדות בוררות עסקית או במסגרת תהליכי הגישור. כך או כך א ההליכים הללו מלווים עורכי דין שמתמחים במשפט המסחרי ומוסמכים לייעץ ללקוחותיהם בתביעות בין חברות ועסקים.

הנושאים שבהם נידרש לייעוץ משפטי

הייעוץ המשפטי יכול לגעת ליחסים בתוך חברות כלומר יחסי עובד ומעביד, היחסים בין בעלי המניות ובין נושאי משרות בחברה וגם בהוצאה לפועל של מהלכים בעלי תוקף משפטי כלפי גופים שנמצאים בקשר עסקי עם החברה כמו משקיעים, לקוחות, ספקים, בנקים, רשויות המדינה ועוד. עורכי הדין מסייעים ללקוחותיהם העסקיים גם בניסוח הסכמים שנדרשים לביצוע פעילות החברה ובהם הסכמי שותפויות, הסכמי מימון, הסכמי סודיות וקניין רוחני, הסכמי פיתוח והפצה, הסכמי התקשרות עם לקוחות ועוד.

עורכי הדין המסחריים יסייעו גם בעת רישום החברה והיווסדותה לרבות בתכנון המבנה הארגוני שלה, תכנון אסטרטגי, תכנון משפטי ופיננסי והכל לפי עיסוק החברה ויעדיה כפי שנקבעו על ידי קובעי המדיניות בחברה. עורכי דין מתחום המשפט המסחרי אפוא משמשים לא רק לייצוג במקרה של תביעות בין חברות ועסקים אלא גם בתחומים נוספים שהם בשגרה של ניהול החברה.