תאונות עבודה וזכויות הנפגע

דיני נזיקין עוסקים במצבים שבהם נגרם לאדם נזק לגוף או לרכוש כתוצאה מרשלנות רפואית, תאונת דרכים, או תאונת עבודה. עורך דין נזיקין מטפל במקרים שבהם אדם זכאי לקבל  פיצוי תאונת דרכים, פיצוי רשלנות רפואית, פיצוי בגין תאונות, תאונות דרכים ותאונות עבודה שבעטיין נגרמה לו נכות כללית או נזק כלשהו דרך היבטים מרכזיים: האם יש גורם שאחראי על גרימת הנזק, ומהו הסעד שלו זכאי הניזוק מאותו גורם אחראי.

מי אחראי?

לעתים יתגלה כי לאדם שנפגע יש חלק באותה אחריות, מה שיפחית את גודל האחריות של הגורם האחראי ועלול להביא להקטנת סכום הפיצוי. אחת התאונות המוכרות היא תאונת עבודה שהיא תאונה שהתרחשה תוך כדי עבודתו של הנפגע אצל מעסיק, מעביד או מטעמו, בדרך לעבודה, ובדרך חזרה מהעבודה. בכל מקרה של תאונת עבודה זכויות שונות מוקנות לנפגע, אך קודם כל עליו לוודא שתאונתו מוכרת לטובת תשלום תאונת עבודה. לשם כך עליו למלא טופס תאונת עבודה או טופס 250 של המוסד לביטוח לאומי.

זכויות

אם הוכרה התאונה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי אזי יקבל הנפגע החזר וכיסוי של הוצאות הטיפול הרפואי בו, דמי פגיעה בגובה של 75% מגובה השכר למשך 91 יום מיום התאונה ובתנאי שהוא סובל מאי כושר עבודה כפי שנקבע על ידי רופא, ובסופם תיבחן זכאותו לקבלת קצבת נכות על פי אחוזי נכות שנקבעו לו לצמיתות. אם נקבעו לאדם אחוזי נכות מתאונת עבודה שהם זמניים אזי יהיה זכאי לקבל מענק נכות חד פעמי.