תאונה בעת אימון בחדר כושר

*מטבע הדברים, השימוש במכשירים שונים במכון כושר והפעלת הגוף בתנועות שונות במסה הנדרשת, עלולים לגרום לפציעה כזו או אחרת של המתאמן.

יחד עם זאת לא כל פציעה במכון כושר מטילה אחריות על בעל המכון, בגין הנזק שנגרם למתאמן והדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

אין ספק כי נדרשת זהירות מצד המתאמן להשתמש במכשירי מכון הכושר השונים ולא תמיד יוכל הוא להטיל את כל האחריות על מכון הכושר.
 
בתי המשפט אינם ממהרים לחייב את מכון הכושר בפיצוי המתאמן והם בוחנים כל מקרה לגופו. כך למשל בפסק הדין בעניין ת.א. 10171/00 ד"ר קרימנשסקי בן ציון נ' קאנטרי קלאב כפר סבא ואח', דחה בית המשפט תביעה לפיצויים של מתאמן בגין נזקי גוף, בעקבות אירוע לבבי בו לקה במכון הכושר עת עשה שימוש באחד המכשירים. אחת מטענות התובע הייתה כי לא נדרש ממנו אישור רפואי כמתחייב עפ"י החוק.  בית המשפט פסק כי התובע לא הצליח להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפרת חובתה של הנתבעת לדרוש ממנו אישור רפואי לבין האירוע הלבבי והנזק שנגרם לו.

במקרה אחרבת.א. 1817/05 נחמה בורנשטיין נ' מכבים מרכז בע"מ, חייב בית המשפט את מכון הכושר לשלם לתובעת סך של 18,000 ¤, בשל נפילתה תוך כדי שימוש בהליכון.

בית המשפט הטיל אחריות על מכון הכושר בגין הנזק שאירע לתובעת מאחר והתובעת לא תודרכה כראוי בעניין שרוך הביטחון המפסיק את פעולת ההליכון כשאין המתאמן מפסיקו בעצמו.

יחד עם זאת, בית המשפט ייחס לתובע אשם תורם בשיעור 40%, דבר שהפחית במידה ניכרת את הפיצוי שנפסק לה בסופו של יום, לאור העובדה שהתובעת תודרכה פחות או יותר בעניין השימוש בהליכון והיה עליה להיזהר ולנהוג בהתאם.
 
לסיכום:
קיימות לא מעט תביעות בשל פציעות במכון כושר אך לא תמיד הן מוצדקות ומטילות אחריות על מכון הכושר ולפיכך יש לבחון היטב כל מקרה לגופו.המקרים הבולטים אשר בגינם לרוב תוטל אחריות על מכון הכושר

הינם:
העדר רישיון לבעל מכון הכושר, מכשירים לקויים פגומים ועוד כיו"ב.