שותפות -ופירוק שותפויות

שותפות ופירוק שותפויות

שותפות היא קשר עסקי שמתקיים בין שני אנשים או יותר שאינם מאוגדים כעמותה או חברה בע"מ שחוברים לניהול עסק שמטרתו הפקת רווח. בבסיסה של השותפות עומדת הסכמה בין השותפים, ולא כל שותפות היא שותפות רשומה אצל רשם השותפויות. שותפות יכולה לכלול עד 20 חברים, כאשר משרדי עורכי דין ורואי חשבון יכולים לכלול עד 50 שותפים. מטבע הדברים כניסה לשותפות דורשת הכנה והיערכות עם הסכם שותפות מסודר שנערך על ידי עורך דין.

מה כולל החוזה

הסכם שותפות צריך להתייחס להיבטים שונים כמו תקופת השותפות ומשך הזמן- האם מדובר על שותפות מוגבלת או על שותפות שאינה מוגבלת, מהן המטרות העיקריות שלאורן מתקיימת השותפות, כיצד מתקבלות ההחלטות בשותפות, כיצד מתקיימת ההתקשרות עם גורמים רלוונטיים כמו עובדים, לקוחות וספקים, מהי חלוקת העבודה, ההשקעה הראשונית והרווחים בין כלל השותפים, מה הדין במקרה של פירוק שותפות, כיצד ינוהלו ספרי החשבונות של השותפות ובאיזו מדיה יהיו נגישים לכלל השותפים ועוד.

פירוק- מתי זה קורה?

חוזה שותפות מגדיר ומסביר מהם החובות והזכויות של כל השותפים. כך למשל שותפות מוגבלת משמעה ששותף מוגבל זכאי לממש רווחים רק עד סכום ההשקעה  הראשוני שלו. שותפות עסקית עלולה להגיע לקיצה ולהתפרק להתפרק עקב הגעת פרק הזמן שהוגדר בהסכם השותפות לקיצו, הסכמת השותפים, מות אחד השותפים, פשיטת רגל של אחד השותפים ומעוד סיבות אחרות. פירוק שותפות יגיע לבית משפט במקרה שבו אין הסכמה בין השותפים על הפירוק.

במקרה כזה יעניק עורך דין ייצוג בבית משפט שיאפשר לקדם את פירוק השותפות.