צוואה – ידועה בציבור

*ביום 8.3.2007 הלך לעולמו יצחק כהן ז"ל (להלן: המנוח) מבלי להותיר אחריו צוואה. 

במותו היה המנוח גרוש, ואב לשלושה קטינים. ילדיו של המנוח הגישו באמצעות אמם בקשה לצו ירושה. 

המבקשת הגישה לרשם לענייני ירושה התנגדות
למתן הצו האמור בטענה כי היתה ידועתו בציבור של המנוח בארבע השנים שקדמו למותו. 

הרשם לענייני ירושה העביר את הדיון בתיק לבית המשפט לענייני משפחה
באשדוד (כב' השופטת ש' גולן) אשר דחה את ההתנגדות.

בפסק הדין נקבע, כי מכוח הוראותיו של חוק הירושה, התשכ"ה 1965- קמה לידוע בציבור זכות ירושה אך
בנסיבות העניין לא הוכח כי המבקשת אכן היתה ידועה בציבור של המנוח בשנים
שקדמו למותו ולמעשה מחומר הראיות עולה בבירור כי המנוח והמבקשת לא ניהלו
משק בית משותף ולא התגוררו תחת קורת גג אחת לאחר חודש מרץ 2006 וממועד זה
היה הקשר ביניהם לכל היותר חברי עמ' 44 לפסק הדין.
 
 ערעור על פסק הדין שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נדחה לאחר שנקבע כי לא קמה
עילה להתערב בממצאי העובדה והמהימנות שנקבעו בידי בית המשפט למשפחה בכל
הנוגע לטיבה של מערכת היחסים שהתנהלה בין המנוח למבקשת; וכי ממצאים אלה
תומכים במסקנה המשפטית שאליה הגיע בית המשפט.
 
מכאן הבקשה שלפניי בגדרה טוענת המבקשת כי הקביעה שלפיה היא לא
היתה ידועה בציבור של המנוח שגויה.

לבקשה זו לא אוכל להיעתר. כידוע רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן רק מקום מעלה הבקשה שאלה כללית החורגת מעניינם
הפרטני של הצדדים הבקשה שלפני אשר נסבה על ההכרה במבקשת כידועה בציבור של המנוח ועליה בלבד איננה מעוררת כל שאלה מעין זו ומשכך דינה להידחות.
 
לכך יש להוסיף כי בניגוד לנטען בבקשה קביעתו של בית המשפט למשפחה בעניינה של המבקשת התבססה על ממצאי עובדה ומהימנות. כפי שציין בית המשפט המחוזי בממצאים אלה ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב והדברים אמורים ביתר שאת מקום בו מדובר בערעור בגלגול שלישי.
 
נוכח כל האמור הבקשה נדחית.