פסקי דין העוסקים בחלוקת נכסי קריירה בהליך גירושין

*אשת רופא שיניים בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין תבעה כי מוניטין עסקי של מרפאת שיניים יוכר לצורך חלוקת רכוש בהליך גירושין. בית המשפט בתל אביב קיבל ופסק שמגיעות לה מחצית מהזכויות במרפאת השיניים של בעלה בת חלוקת רכוש.
השופט ד"ר ג. קלינג פסק הדין גירושין אמר: "יש בהחלט מקום לשום גם את שוויו כעסק פעיל, על ציבור הלקוחות הרגילים לפקדו."
 
מאידך גיסא דחה את הבקשה להכליל גם מוניטין אישי בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין : "מה ייעשה לגבי הזכות במוניטין שלה טוענת התובעת.

כיצד על הבעל ליתן לתובעת את חלקה באותם מוניטין?
אם נרחיק לכת באותה חשיבה, הרי על בעל המוניטין להעמיד עצמו וכישוריו למכירה למרבה במחיר ולהשתעבד לו, על מנת לשלם מחצית מהתמורה לאשה."

*אשת פרופסור וראש המחלקה לרפואת פה ולסת במרכז רפואי ביקש לתבוע מוניטין אישי בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין.
נקבע כי עצם תוארו ותפקידו של הבעל אין בהם להעיד על מוניטין אישי שיש לחלקו בעת גירושין תוך כדי חלוקת רכוש. השופט עזרא קמא פסק הדין גירושין אמר:
 
העולה מן המקובץ הוא שאין מקום לקבל את טענת התובעת לקביעת חלקה במוניטין שצבר הנתבע, אומנם היה לה חלק בקידומו המקצועי של הנתבע, ברם, הנתבעת נהנתה באופן עקיף ממוניטין זה, בעיקר בשל העובדה שמשכורתו של הנתבע הייתה גבוהה מן המקובל ואורח חייהם של בני הזוג התנהל בהתאם לכך."