צוואה - ידועה בציבור

*ביום 8.3.2007 הלך לעולמו יצחק כהן ז"ל (להלן: המנוח) מבלי להותיר אחריו צוואה.

במותו היה המנוח גרוש, ואב לשלושה קטינים. ילדיו של המנוח הגישו באמצעות אמם בקשה לצו ירושה.

המבקשת הגישה לרשם לענייני ירושה התנגדות
למתן הצו האמור בטענה כי היתה ידועתו בציבור של המנוח בארבע השנים שקדמו

אדם שנשא אשה נוספת על אשתו הראשונה בחייה זכאי לרשת אותה במותה

*המנוחה הוגדרה כ"צמח" ולפיכך בית הדין הרבני נתן למבקש היתר לשאת אשה נוספת אך בהחלטה נקבע כי "אין לשנות רישום מעמד אישי בהסתמך על מסמך זה".

מהחלטת בית הדין הרבני עולה כי מעמדה האישי של המנוחה לא השתנה וביום מותה היו המנוחה והמבוקש נשואים זה לזו לפיכך הוא זכאי