עילות גירושין

עילות אובייקטיביות לגירושין שהגבר זכאי לטעון:
מחלות ומומים: מחלה או פגם באיברי המין שמונעים מהאישה לקיים יחסי מין.
כמו כן ישנם מומים רבים אשר יש בהם כדי הסיר מהבעל את החיוב לקיים יחסי מין עם האשה כמו: ריח רע, גודל החזה, צלקות וכן הלאה. כל אלה מהווים מקרים שיש בהם עילה לדרוש גירושין ע"פ הדין העברי.

עקרות- לאחר 10 שנות נישואין יש עילה לגירושין במידה והאישה עקרה.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

עילות סובייקטיביות לגירושין שהגבר זכאי לטעון:
אישה שעוברת על דת משה – אישה שמקיימת יחסים בזמן נידה,מאכילה את בעלה באוכל לא כשר,וגורמת לגבר לעבור על דיני הדת  זו התנהגות שהיא עילה לגירושין בין בני זוג.
עוברת על דת יהודית מתלבשת שלא בצניעות,מתנהגת בפריצות,מקללת,מעליבה,או מכה את הבעל.

אישה שזנתה תחת בעלה – אשה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר אחר. עילה זו לגירושין מחייבת קיומן של הוכחות מוצקות.
במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עם אשתו הוא מחוייב לתת לה גט – גם אם סלח לה אין מקום למחילה מצדו.

טענת מורדת – במידה והאישה אינה מקיימת יחסי אישות מעל לשישה חודשים,וממשיכה בסירובה לאחר שבעלה מתרה בה,זו עילה מספקת לביצוע גירושין.

מעשי כיעור- מושג זה כולל מקרים שאין בהם הוכחה ממשית שהאשה קיימי יחסי מין עם אחר, אבל עשתה מעשים שמעלים חשד כבד וחמור שהאשה קיימה יחסים עם אחר. זוהי עילה מספקת לגירושין מטעם הבעל.
בעילה זו,מעשי כיעור אין הבעל חייב לגרש את האשה והוא יכול לסלוח לה ולחיות עימה. (להבדיל מאישה שזנתה והוכח כי קיימה יחסים עם אחר).

עילות אובייקטיביות לביצוע גירושין שהאישה זכאית לטעון:
מומים ומחלות – מדובר במומים ובמחלות של הבעל שלא מאפשרים קיום יחסי אישות כמו מחלות מדבקות,ריחות רעים ומומים הגורמים לאשה גועל ומונעים ממנה לקיים יחסי אישות. כל אלה עילות לגירושין גם אם נוצרו לאחר הנישואים.

עקרות-במידה והבעל לא יכול להוליד ילדים,והאישה הוכיחה את רצונה להוליד ילדים ואין לה ילדים מנישואים קודמים הרי שיש לאישה עילה לגירושין ממנו.

כוח גברא -במידה והבעל לא יכול לקיים יחסי מין מלאים בשל בעיית אימפוטנציה,יש לאישה עילה לביצוע גירושין, גם אם יש לה ילדים.

עילות סובייקטיביות לביצוע גירושין שהאישה זכאית לטעון:
סירוב לקיים את חובת העונה – אם הבעל מסרב לקיים יחסי מין עם אשתו הוא נחשב למורד ולפיכך יש לה עילה לגירושין.

סירוב מזונות- אם הבעל יכול ומסרב לזון את אשתו – יש לה עילה לבקש גירושין ממנו.

התנהגות שלא כדין – במידה והבעל אלים כלפיה,מעליבה,בוגד בה,גורם לה לעבור על מצוות אלוהים במכוון,ומוכיח התמדה במעשיו הרעים  זוהי עילה לביצוע גירושין בין בני הזוג.