עילה- לשלילת מזונות אשה

אישה שמביאה את בעלה באופן מכוון לעבור על כללי הדת והבעל הזהיר והיא המשיכה בהתנהגותה עלולה לאבד את זכאותה למזונות בהתקיים שני תנאים מצטברים:
1. על הבעל להוכיח כי האישה פעלה במכוון טעות בתום לב אינה מספקת.

2. הבעל אינו יכול לטעון שהאישה מכשילה אותו אם הוא עצמו רגיל לעבור עבירות כאלו למשל בעל אשר אוכל בשר חזיר באופן קבוע לא יוכל לטעון כנגד אשתו שאינה טורחת להדליק נרות שבת.

3.הבעל חייב לשכנע שהוא אינו יכול לסבול את התנהגותה וכי הדבר מהווה הפרעה קשה לחיי הנישואין של בני הזוג.
אם התנהגות האישה לא הפריעה לבעל במהלך הנישואין לא תתקבל טענה זו כאשר היא מועלית לראשונה על רקע סכסוך הגירושין.