נכות כללית ופיצוי מהמוסד לביטוח לאומי

נכות כללית עשויה להקנות לאדם שחלה, נפגע או נפצע וכתוצאה מכך יכולת ההשתכרות שלו לעבוד נפגעה, זכות לפיצוי מטעם המוסד לביטוח לאומי. מי שמעוניין לקבל פיצוי בגין נכות כללית חייב לעמוד בכמה תנאים בסיסיים: עליו להיות מעל גיל 18, לפני גיל פנסיה, מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי, עקרות בית חייבות להיות בעלות אחוזי הנכות של 60 או 50 אחוזים, לסובל מכמה סעיפי נכות, על אחד מהם להיות מעל  25  אחוז ונכות משוקללת ברמה של 40 אחוז ומעלה.

זקוק למשרד עורך דין נזיקין בבאר שבע?

תנאים נוספים

מי שעומד בתנאים הללו יהיה זכאי לקבל קצבת נכות כללית רק אם ימצא שאיבד לפחות 50 אחוז מכושרו להשתכר או לתפקד במשק הבית. קביעת אחוזי נכות, נעשית על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. לאחר פניה למוסד לביטוח לאומי מוזמן הפונה לוועדה רפואית, שאליה יגיע עם כל החומר הרפואי שבידיו. בוועדה יתבצע תשאול ובדיקה פיזית של רופא מומחה מטעם המוסד לביטוח לאומי שמתמחה בתחום שנוגע למצבו הרפואי של הפונה.

מה היקף הפגיעה

תפקיד הוועדה הוא לקבוע באיזה אחוז נפגע כושר ההשתכרות של אדם ומה שווי כל הפגיעות הפיזיות מהן הוא סובל. ככלל קיימות ארבע דרגות אי כושר: 60%, 65%, 74% או 100%. אי כושר בין 60% ל-74% מזכה את הנפגע בקצבת נכות כללית חלקית, אי כושר בדרגה של  74% ומעלה תקבל קצבה בסכום של כ-2,160 שקלים עוד ייקבע האם אחוזי נכות שנקבעו לך הם קבועים או זמניים. במקרה של תאונות עבודה זכויות נוספות מוקנות לנפגע, במקרה שהמקרה הוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מי אחראי?

לעתים יתגלה כי לאדם שנפגע יש חלק באותה אחריות, מה שיפחית את גודל האחריות של הגורם האחראי ועלול להביא להקטנת סכום הפיצוי. אחת התאונות המוכרות היא תאונת עבודה שהיא תאונה שהתרחשה תוך כדי עבודתו של הנפגע אצל מעסיק, מעביד או מטעמו, בדרך לעבודה, ובדרך חזרה מהעבודה. בכל מקרה של תאונת עבודה זכויות שונות מוקנות לנפגע, אך קודם כל עליו לוודא שתאונתו מוכרת לטובת תשלום תאונת עבודה. לשם כך עליו למלא טופס תאונת עבודה או טופס 250 של המוסד לביטוח לאומי.

זכויות

אם הוכרה התאונה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי אזי יקבל הנפגע החזר וכיסוי של הוצאות הטיפול הרפואי בו, דמי פגיעה בגובה של 75% מגובה השכר למשך 91 יום מיום התאונה ובתנאי שהוא סובל מאי כושר עבודה כפי שנקבע על ידי רופא, ובסופם תיבחן זכאותו לקבלת קצבת נכות על פי אחוזי נכות שנקבעו לו לצמיתות. אם נקבעו לאדם אחוזי נכות מתאונת עבודה שהם זמניים אזי יהיה זכאי לקבל מענק נכות חד פעמי.