מזונות ילדים בזמן שירות צבאי או שירות לאומי

בישראל משרתים צעירים וצעירות בשרות צבאי שנתיים או שלוש.
בתקופה זו הם אינם יכולים לפרנס את עצמם והמשכורת הצבאית אינה מספיקה לצורכיהם.
במקרים רבים תומכים הורים בצעיר המשרת בצבא לא פחות מאשר בצעיר אשר טרם מלאו לו 18 שנים.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

ההלכה שנקבעה בפסיקה הינה כי לגבי המשרתים בשרות חובה יש לשלם 1/3 מסכום המזונות שנפסקו עד גיל 18.
למשל אם משולמים מזונות חודשיים בסך 1,200 ש"ח בזמן השרות הצבאי סכומם יעמוד על 400 ש"ח בחודש.

אין כל מניעה להסכים על סכום גבוה יותר ובמקרים רבים הדבר מוסדר בהסכם הגירושין.
לאחרונה מתקיימים הליכי חקיקה אשר יסדירו חובת תשלום מזונות מעבר לגיל 18 במהלך השירות הצבאי.

 

מנגד בהחלט יתכן כי בית המשפט לא יטיל חיוב מזונות בעת השירות הצבאי אם יתרשם שמצבם הכלכלי של האב או האם אינו מן המשופרים או אם יסתבר כי החייל עובד או בעל הכנסות מרכוש.