מזונות -האישה

מזונות האישה- מה זה בדיוק?


על פי ההלכה היהודית כל אישה נשואה כדת משה וישראל זכאית למזונותיה מבעלה, למעט מקרים שבהם בגדה בבעלה, עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת או שהיא עובדת ומרוויחה שכר מספק לכלכלתה. הדין הזה אינו חיל על בני זוג שאינם שייכים לאותה עדה דתית אולם גם מכוח דיני חוזים אישה שנשואה בנישואין שתקפים על פי הדין הבינלאומי זכאית למזונות מבעלה.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

מתי עוד זכאית איש לדמי מזונות?

במקרים שבהם בן הזוג מסרב לתת גט לאשתו היא עשויה להיות זכאית בהתאם להוראת בית הדין הרבני למזונות מעוכבת, גם אם אינה זכאית למזונות לאישה. מימוש הזכאות לדמי מזונות הוא באמצעות בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה שיפסקו בעניין.
בכתב התביעה יש לציין את שמות הצדדים, הרקע לבקשת הבקשה לדמי מזונות לאישה, סכום המזונות המבוקש וכל הרקע העובדתי לרבות ההכנסות של התובעת ורמת החיים של המשפחה. בנוסף יש לצרף את הטיעונים המשפטיים שבגינם מוגשת התביעה וכל המסמכים הרלוונטיים.

הבעל לא משלם מזונות- מה ניתן לעשות?

אם נפסקו מזונות והבעל לא מעניק אותם מכל סיבה שהיא ניתן לפעול בשני אפיקי גביה: פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל או הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי. כך או כך לא ניתן להגיש תביעה למזונות בהוצאה לפועל וגם לקבל דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי אלא אם התביעה נועדה לתשלום ההפרש בין דמי המזונות שמשולמים על ידי הביטוח הלאומי ובין אלו שנפסקו לטובת האישה. פניה לשני הגופים במקביל תפגע בזכויות האישה.

פנו לייעוץ משפטי מקצועי
עורכי דין שמתמחים בדיני נזיקין יוכלו לייעץ כיצד לפעול בכל תרחיש ובכל מצב. במקרה שבו את עומדת להגיש תביעת מזונות לאישה פי לעורך דין מומחה בתחום לקבלת ייעוץ למיצוי זכויות. לחילופין, אם הוגשה נגדך תביעת מזונות לאישה מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי ממומחה בתחום כי להבטיח הגנה מלאה על זכויותיך.