ירושות וצוואות

מה זה ירושה ומה זה צוואה
ירושות וצוואות הם מסוג התכנים שרובנו נמנעים מלעסוק בהם, עד שמגיע לפתחנו מצב שמחייב אותנו להעמיק בהם. חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע שהדרך היחידה לקבוע מה יעשה בנכסים של אדם לאחר מותו היא מסמך צוואה. כך, במקרים שבהם אין צוואה הירושה תחולק על פי דין. במצב כזה היורשים הם בן הזוג של המוריש, ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם והורי הוריו וצאצאיהם. במקרים שבהם אין יורשים על פי דין ואין צוואה המדינה תירש את נכסיו של האדם.
 
מי קודם למי?
בישראל נקבעת חלוקת הירושה לפי דרגות: בדרגה הראשונה נמצאים המוריש וילדיו, בדרגה השנייה נמצאים הורי המוריש וצאצאיהם, בדרגה השלישית נמצאים הורי ההורים וצאצאיהם. ככלל, כשיש יורש מהדרגה הראשונה לא עוברים לדרגות השנייה והשלישית. זאת ועוד, ילדי המוריש קודמים להוריו והוריו קודמים להורי הוריו. אם אחד מילדיו של המוריש נפטר ויש לו ילדים, הם ירשו במקומו. בקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה על ידי טופס ייעודי וכדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין שמתמחה בתחום דיני ירושות להגשתה.
 
צוואה- מה היא?
יש ארבע צורות לערוך צוואה: בפני עדים, בכתב יד, בפני רשות ובעל פה כאשר אדם נמצא לתפיסתו מול פני המוות. בכל צורה יש תנאים שמטרתם להבטיח את תקפות הצוואה ואת העובדה שמי שערך אותה גמר אומר לגביה. כך, צוואה בפני עדים חייבת להיות כתובה בפני שני עדים, צוואה בכתב יד צריכה להיות כתובה כולה על ידי המצווה עם תאריך וחתימה שלו. אי עמידה בתנאים עלולה להביא לאי כיבוד הצוואה.
 
לאחר פטירת המצווה מעניק הרשם לענייני ירושה תוקף משפטי לצוואה על ידי צו קיום צוואה. לשם הגשת הבקשה מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין שמתמחה בתחום.