מהי הערת אזהרה?

עם חתימת חוזה מכר או רכישה חובה לרשום לטובת הקונים הערת אזהרה על הנכס כדי להבטיח את זכויותיהם, מרגע רישום הערת האזהרה לא ניתן לבצע בדירה כל פעולה משפטית כי שזכויות הרוכשים מובטחות.

רישום הערת הזהרה בטאבו מחייב הגשת מספר מסמכים ובהם טופס בקשת רישום הערת הזהרה ייפוי כוח של בעל הזכויות בנכס וכמובן הסכמתו של בעלי הנכס.

מקובל לחשוב שרישום הערת אזהרה עושים רק בטאבו, כך גם נכון הדבר. אולם, השתרש מנהג שלכל הפעולות הרישומיות המהוות בטחונות, גם בסוגי רישום אחרים קוראים הערת אזהרה. יחד עם זאת, חשוב להכיר שגם כשהדירה רשומה בחברה משכנת או ברשות מקרקעי ישראל כדי להבטיח זכויות הקונה רושמים משכון לטובתו ברשם המכונות, הדבר מהווה את הביטחונות הנדרשים כמו הערת אזהרה כשהדירה רשומה בטאבו.

רישום הערת אזהרה הינו חשוב מאוד לצורך קניית דירה ווידוא זכויותיכם בהתאם להסכם שחתמם עם בעל הנכס, וזהו לרוב צעד שבנק למשכנתאות דורש מכם.

עורך דין המתמחה במקרקעין מודע לחשיבותה של הערת האזהרה ומבצע פעולת הרישום מיד לאחר חתימת החוזה, האופן וצורת הערת האזהרה שונה מבכל מקום בו מתנהל רישום הדירה : טאבו, חברה משכנת או רשות מקרקעי ישראל.