כיצד- רושמים הערת הזהרה בטאבו?

רישום הערת הזהרה בטאבו מחייב הגשת מספר מסמכים ובהם טופס בקשת רישום הערת הזהרה יפוי כח של בעל הזכויות בנכס וכמובן הסכמתו של בעלי הנכס.

רישום הערת אזהרה הינו חשוב מאוד לצורך קניית דירה ווידוא זכויותיכם בהתאם להסכם שחתמם עם בעל הנכס, וזהו לרוב צעד שבנק למשכנתאות דורש מכם.

מחפש עורך דין מקרקעין בבאר שבע?