פגמים בצוואה

פגמים בצוואה- מה זה בדיוק ומה ההשלכות שלהם?

כמו כל מסמך משפטי ישנם כללים ברורים לעריכת צוואה ובהיעדרם הצוואה עלולה להיפסל. לעתים נוצרים פגמים בעת כתיבת הצוואה ולעתים לפני כן כך או כך פגמים אלו מסכנים את תקפות הצוואה.זה יכול להיות בפרטים כמו תאריך או חתימה שמולאו באופן לא נכון או נעדרים מהמסמך, בהוראת צוואה שנכתבה על ידי אדם בלתי מורשה, בהוספת הוראה שמכה את מי שכתב אותה בחלק מהצוואה או בנוכחות גורם מאיים או לא אמין בעת עריכת הצוואה.

פגמים צורניים

ניתן לחלק את הפגמים בצוואה לשני סוגים: פגמים צורניים ופגמים מהותיים. פגמים צורניים משמעם ליקויים או חוסרים שקיימים במזיד או בתום לב ואינם נחשבים למהותיים ולפיכך הם ברי תיקון. במצב כזה על בסיס האמונה של שופטי בית המשפט שהצוואה משקפת רצון חופשי ואמתי ניתן לתקן ולקבל את הצוואה כתקפה. מנגד, מי שמתנגד לקיום הצוואה צריך לשכנע את בית המשפט שהפגם הוא מהותי ולא צורני.

פגמים מהותיים

פגם מהותי לעומת זאת לא ניתן לתקן היות שנוכחותו מעלה ספק לגבי רצונו האמתי של הנפטר ובעטיים יש לשלול את קיום הצוואה. זה יכול להיות במקרה של צוואות שנכתבו על ידי קטין או פסול דין, צוואות שנכתבו על ידי מי שלא ידע ולא הבין את משמעותן או צוואות שנכתבו תחת איום, הונאה או השפעה לא הוגנת. זאת ועוד, צוואה שאחד מיורשיה היה עד לכתיבתה מבוטלת ופסולה.

עורך דין שמתמחה בתחום הצוואות עשוי למנוע פגמים בירושה בעת כתיבתה או לחילופין לזהות פגמים בירושה בשם חלק מהיורשים. במצב כזה עורך הדין יביע בשם מרשו התנגדות למימוש הצוואה ולפי בקשת המשפחה יפעל כדי למנוע הוצאתה לפועל.