סוגי צוואות

אחת הסוגיות הרגישות והמורכבות בעולם המשפט היא השאלה לגבי חלוקת רכוש של אדם לאחר מותו. בישראל יכול אדם להוריש את עזבונו למוטבים שיבחר באופן חופשי ולשם כך מגדיר החוק ארבע סוגי צוואות בעלות תוקף משפטי: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

אולי יעניין אותך >> שירותי עורך דין צוואות בבאר שבע

צוואה כתובה בכתב יד

צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המוריש ומנוסחת על ידו לכל אורכה. כדי להעניק לה תוקף משפטי יש לציין את תאריך עריכת הצוואה בכתב היד של הוריש ובסופה עליו לחתום.

צוואה בפני עדים

אדם יכול לנסח צוואה בפני עדות אנשים אחרים וגם היא תהיה מנוסחת על ידיו בדומה לצוואה בכתב יד. ההבדל הוא שבצוואה מסוג זה נדרשים שני עדים שכותב הצוואה שיתף בעובדה שזו צוואתו ושהם מאשרים שאכן כך. גם כאן חשוב להקפיד על נהלים ותנאים משפטיים שיבטיחו תקפות הצוואה.

צוואה בעל פה

מוריש יכול לערוך את צוואתו בכתב או בעל פה בפני גורמים משפטיים כמו בית המשפט, בית הדין הרבני, נוטריון מוסמך ועוד. לאחר העברת הצוואה לידי הרשות יוקראו תכניה בקול בפני המוריש בשפתו ולאחר הסכמתו ייכתבו הדברים וייחתמו על ידי הרשות שבפניה נערכה הצוואה.
ניתן לערוך צוואה גם בעל פה וזה במקרים חריגים ביותר שבהם המוריש נמצא או חש שהוא נמצא על סף מוות. במצב כזה הוא יכול להגיד את צוואתו בעל פה בפני שני עדים שדוברים את שפתו. לאחר מכן העדים יעלו את הצוואה הדבורה על נייר בציון התאריך ובתיאור הנסיבות שמצדיקות את עריכת הצוואה בעל פה ויפקידו אותה בידי הרשם לענייני הירושה סמוך ככל שאפשר למועד מותו של המוריש. אם נותר המוריש בחיים מעל חודש מיום כתיבת הצוואה היא בטלה ויש לנסחה מחדש.

לעריכת צוואה באופן מקצועי יש לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמומחה בתחום צוואות וירושות.