ירושה על פי דין

כאשר אדם אינו מותיר אחריו צוואה. לא ניתן להביע את רצונו אפילו באם הוא היה ידוע לכל, וכל רכושו חולק בין קרוביו בהתאם לסולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה.

 

מחפש עורך דין ירושות בבאר שבע?

ירושות יחולקו לקרובי המוריש והם:

מי שהיה במות המוריש בן/בת זוגו/זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

בסולם העדיפויות נקבע שלוש מדרגות ירושה.

ניתן לרשת רק במדרגה אחת ואין חשיבות למספר היורשים באותה מדרגה. כלומר באם נמצא במדרגה מסוימת יורש אחד אזי כל העזבון הולך אליו ובאם נמצאים מספר יורשים מבוצעת חלוקה שווה כאשר שאר היורשים המצויים בשאר המדרגות אינם יורשים דבר.

להלן סדר המדרגות על פי הם נקבעים ירושות לפי סדר העדיפויות:

מדרגה א – ילדיו, נכדיו וניניו של המוריש

מדרגה ב – הוריו, אחיו ואחיותיו ואחיינו של המוריש

מדרגה ג – סבו וסבתו ודודו ובני דודו של המוריש

במעמד חלוקת ירושות, על פי הסדר לעיל מתחילים לבדוק באם קיימים קרובים במדרגה הראשונה.