טיפים והבנת עסקת מקרקעין

מהם השלבים לעסקת מקרקעין

יש לזכור שהשלבים לעסקת מקרקעין משתנים בין סוג עסקה אחת לשנייה, אבל ככלל, תהליך עסקת רכישת דירה מורכב מהשלבים המרכזיים הבאים.

(1) עריכת בדיקות מקדמיות לגבי הדירה הנרכשת והן לבעלי הנכס

(2) עריכת בדיקה פיננסית לגבי מימון עלות רכישת הדירה – קבלת אישור עקרוני למשכנתא

(3) חתימת חוה מכר הדירה

(4) ביצוע חוזה המכר הכולל דיווח חוזה המכר לרשויות, לרבות מיסוי מקרקעין  

(5) לאחר השלמת העברת התמורה מועברים המסמכים מכלל הרשויות להשלמת הרישום ע"ש הקונה

לקבלת ייעוץ מעורך דין מלאו פרטיכם

חוזה נערך ע"י עורך הדין בהתאם לתנאים וההסכמות שהגיע הצדדים לאחר משא ומתן אין עורך הדין מתערב במשא ומתן ואין זה תפקידו אלא אם נתבקש לכך מהצדדים.

מחפש עורך דין מקרקעין בבאר שבע?

חתימה על החוזה מהווה ראיה כי החותם קרא אותו ואל לו לבוא בטענות כי היו סיכומים בע"פ קודמים שונים.
בזמן הביניים עד לקבלת החזקה בדירה הרוכש נותן כספים ע"ח התמורה על מנת שאותו רוכש ישן בשקט עליו הבטיח עצמו אם זה באמצעות רישום הערת אזהרה ואם זה במשכון.

האחריות לביצוע החוזה היא על הצדדים בלבד עורך הדין המייצג צד לחוזה אינו נוטל אחריות זו אלא בא לעזרת הלקוח היות והוא בקיא ברזי הדין ויודע את הפעולות הנדרשות להשלמת העסקה.

על הצדדים חל חובת תשלום מיסים למדינה בביצוע עסקת מקרקעין כמתחייב ע"פ חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963.

על המוכר יש חובת תשלום מס שבח (ומס מכירה במקרים ספציפיים) מס יחסי הנוצר מהרווח ממכירת הדירה. על הרוכש יש חובת תשלום מס רכישה מס יחסי הנובע משווי ערך הדירה הנרכשת. המחוקק אפשר בנסיבות מסוימות ספציפיות פטור מתשלום מס זה עם זאת ואע"פ כן חובת התשלום והדיווח הינה על הצדדים לעסקה ולא על בא כוחם.

עורך הדין אינו יועץ מס/רואה חשבון אלא אם יש לו רישיון כזה ולא נושא בכל אחריות לשומה שקובעת המדינה בהתאם לשיקול דעתה.