זכויות פנסיוניות בגירושין

זכויות פנסיוניות שנצברו במהלך חייו של אדם הן אחד הנכסים המשמעותיים ביותר. משום כך במסגרת הסכם גירושין יש לתת את הדעת על מעמדן של הזכויות הפנסיוניות. זכויות פנסיוניות בגירושין מעוגנות בחוק הישראלי לפיו זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורין, זכויות פנסיה או הפרשות לקופות גמל שמוקנות לכל אחד מהצדדים מתוקף עבודתו בתקופת הנישואין מהוות חלק מהרכוש המשותף לשני בני הזוג.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

המסקנה שנובעת מהחוק היא שכל אחד מהצדדים זכאי לקבל מחצית מזכויות הפנסיה ופיצויי הפיטורין שקיבל בן או בת הזוג מיום הנישואין ועד ליום שבו הפסיק הצד הזכאי את עבודתו. לא את כל הזכויות הפנסיוניות ניתן לממש במועד הגירושין, ולכן הצד השני זכאי למחציתם של הכספים שנצברו, כאשר את הזכות יוכל לממש רק כאשר הצד שצבר את הזכויות יממש אותן.

התפיסה שעומדת מאחורי החוק היא שהזכויות הפנסיוניות מהוות תוצאה של מאמץ משפחתי משותף שהושג על ידי שני בני הזוג כאשר ניהלו משק בית משותף במסגרת חיי נישואים תקינים. חשוב להבין שבן או בת הזוג יוכלו לתבוע את זכותם על מחצית הזכויות הפנסיוניות בגירושין רק אם יידעו עליהם.

משום כך יש לוודא כי הגורם שמעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי מבטיח בירור מעמיק של כל הנכסים שיש לצד השני, טרם חתימה על הסכם גירושין. בנוסף, יש לגבות את ההסכם בתצהיר שמהווה חלק מהסכם הגירושין שבו בן או בת הזוג מודיעים ומפרטים את כל הנכסים שברשותו.