העילות הפוטרות את הבעל מתשלום כתובה

1. "מקח טעות"- אישה המודעת לכך שהיא סובלת מבעיות רפואיות, תפקודיות נפשיות, או אחרות המונעות קיום תקין של מסגרת הנישואין ומסתירה אותן מהבעל הרי שהבעל עשה בנישואיו "מקח טעות", קרי בשפתנו הוטעה לסבור כי נישא לפלונית ובפועל נשא את אלמונית.

יערה אובחנה כלוקה במחלת הנפילה מגיל צעיר. המחלה רוסנה באמצעות כדורים.יערה אשר ידעה כי מחלתה תקשה עליה למצוא בן זוג החליטה להסתירה ממנחם. תקופה קצרה לאחר הנישואין היה מנחם עד להתקף של המחלה כתוצאה מכך נכנס להלם ודיכאון ודרש להתגרש לאלתר.

בית הדין הרבני קבע כי מחלתה של יערה הינה בגדר מום גדול אשר הוסתר ממנחם ולכן הוא זכאי להתגרש ללא תשלום כתובתה. אם המדובר היה במצב רפואי או נפשי שהתפתח לאחר נשואי הצדדים לא היה בדבר בכדי לשלול מהאישה את כתובתה.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

2. אישה בוגדת – אישה המקיימת יחסי אישות עם גבר אחר והוכח לבית הדין הקשר האמור בראיות קבילות לפי הדין העברי מחויבת בגירושין ונשללת ממנה כתובתה.

3. מורדת – אישה המסרבת לקיום חיי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת עלולה להיות מוכרזת כמורדת על ידי בית הדין הרבני וכפועל יוצא מכך עלולים להישלל ממנה מזונותיה וכתובתה.

4. מעשי כיעור – מדובר במקרים בהם אין ראיה חד משמעית לפיה האישה בגדה בבעלה או עדות ברורה במידה הנדרשת לפי הדין העברי ואולם קיימת סבירות גבוהה ביותר שבגדה בבעלה.

מקרה שהיה בבית הדין הרבני כך היה: אישה הודתה בבית הדין כי הייתה עם גבר בדירתה לילות שלמים אולם כפרה בקיומו של כל קשר גופני עימו וטענה כי המדובר ב"ידיד נפש" בלבד. אותו "ידיד נפש" אישר את דברי האישה בעדותו בבית הדין.

בית הדין הרבני הגיע למסקנה כי לא הוכח קיומו של מעשי כיעור מהטעם שאם מצאת את האישה אמינה בדבר נוכחות הגבר בדירתה ובהעדר ראיה אחרת לסתור אתה חייב להסיק אמינותה גם ביחס לטענתה שלא אירע בניהם דבר. אין לשלול את הכתובה כשנעשה מעשה מכוער כל זמן שלא היה בו מעשה בגידה בסבירות גבוהה.

5. פסול בכתובה – קיימים מקרים נדירים בהם פגמים מהותיים באופן עריכת הכתובה עלולים להוביל לפסלותה. בתי הדין משתדלים להימנע מפסילת כתובות מטעמים טכניים שאין לצדדים בהם אשמה.

6. עוברת על דת לאחר שניתנה התראה – אישה שמכשילה את בעלה ומתנהגת בפריצות יוצרת הפרעה לנישואין וחוסר יכולת לחיות עמה חיי נישואין. במקרה כאמור תפסיד האישה כתובתה רק לאחר שנתנו לה התראה לחדול מהתנהגותה והיא לא פעלה כאמור.