הסכם לחיים משותפים או הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור

בני הזוג קובעים ביניהם הסדר רכושי מכוח הסכם ומסייגים בו את הילכת השיתוף.
זכויות ונכסים שיכול ויובאו בגדר נכסי בני הזוג הידועים בציבור ללא ההסכם ,מוצאים ממנו מכוחו של ההסכם .ניתן לכלול בו הוראות הן לגבי אופן ניהול החיים המשותפים והן לגבי הסדרי הרכוש והמזונות במקרה והקשר ייפסק.
הסכם שנערך נכון ומגדיר את גבולות השיתוף ברכוש ,ימנע בעתיד חיכוכים ועימותים.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

ההסכם עשוי אף לשמש הוכחה לכוונת הצדדים במקרה ואחד מבני הזוג נפטר .
במקרה ואין הסכם עלול בן הזוג הנותר להוכיח כוונת שיתוף ולזכות במחצית הרכוש שנצבר במהלך הקשר למרות שלא הייתה זו כוונת בני הזוג

הסכם לחיים משותפים צריך להגדיר מהו הרכוש המשותף ומה יהיו הסדרי הרכוש והמזונות במקרה של פרידה או מוות חס וחלילה מה דינו של רכוש שנצבר לפני הקשר ומה דינו של רכוש הנצבר במהלך הקשר.
אלו חובות יחשבו משותפים ,מה דינן של צוואות ,ירושות ומתנות שיקבל מי מבני הזוג במהלך הקשר ומה דינו של הרכוש העסקי שנצבר במהלך הקשר .

 

הסכם לחיים משותפים אינו טעון אישור ביהמ"ש והוא משתכלל כחוזה תקף מייד עם חתימתו.יחד עם זאת ביהמ"ש מוסמך לאשר הסכם בין בני זוג ידועים בציבור וליתן לו תוקף של פסק דין מכוח סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה,תשנ"ה-1995,אף אם אין תובענה תלויה ועומדת בין הצדדים ולא קיים ביניהם סכסוך משפטי.

במקום בו בני הזוג לא ערכו הסכם ממון או הסכם לחיים משותפים – יהיה זה תפקידו של ביהמ"ש לאתר ולאבחן קיומו של הסכם מכללא דהיינו כזה הנלמד ממכלול נסיבות החיים המשותפים והראיות ,לפיהן ניתן יהיה לקבוע כי אכן בין בני הזוג הייתה שותפות זוגית במובן העובדתי והמשפטי בין בעל פה ,בין בכתב ובין מכלל שעניינו – רצון לשיתוף בחייהם והחלת דיני הנישואין והגירושין על יחסיהם.

במידה ויקבע כי אכן קיים הסכם כזה חלוקת הרכוש תיעשה לפי הילכת השיתוף אשר קובעת חזקה לפיה רכוש הצדדים נחלק שווה בשווה בין שני הידועים בציבור מלבד נכסים עסקיים ונכסי פרישה אשר לגביהם צריך להוכיח נכונות ספציפית להחיל עליהם שיתוף.

לשם השוואה יצוין כי על בני זוג נשואים חל הסדר איזון משאבים המוציא מגדרי הרכוש המשותף ,מתנות, ירושות ונכסים מסוימים אשר נשארים מחוץ לסל החלוקה בעת הפירוק ולכן לא יאוזנו .

הסכם לחיים משותפים הינו חיוני במיוחד בזוגיות שנייה בין היתר לשם הגנת האינטרסים של ילדי בני הזוג ממערכות יחסים קודמות אשר עלולים להיחשף לסיכון של אובדן רכושם העתידי לטובת בן הזוג החדש של הוריהם .