הסכם הגירושין ומטרתו

1. קבלת חלק גדול יותר מהרכוש – ככל שחלקכם ברכוש המשותף יגדל כך יקל עליכם להמשיך לבדכם ברמת חיים דומה לזו אשר ניהלתם קודם לכן.
הסדר לפיו האישה תקבל 70% משווי הדירה יקל עליה לרכוש דירה אלטרנטיבית. הסדר לפיו היא תישאר בדירת המגורים עד הגיע אחרון הילדים לגיל 18 עשוי להיות עדיף. הבעל מצידו יעדיף לקבל את הבית במלואו והיו דברים מעולם

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

2. קבלת/תשלום סכום מזונות גבוה/נמוך ככל שניתן – ברור לכל כי ככל שסכום המזונות אשר נפסק כנגד הבעל גבוה יותרהאישה תידרש להשתתף פחות בכלכלת הילדים ולהפך. כמו כן יש מקום לנסות למנוע שינויים עתידיים בסכום המזונות הגם שמצב זה כמעט בלתי אפשרי.

3. קבלת משמורת על הילדים או קביעת הסדרי ראיה משביעי רצון – בהעדר סיבות מיוחדות וכבדות משקל דוגמת חוסר מסוגלות הורית של האם. נטיית בתי המשפט הנה להותיר את הילדים בחזקתה. בנסיבות אלו יש לעשות הכל על מנת שהסדרי הראיה של הילדים יצרו בפועל מצב של “חזקה משותפת”.

למשל בהסכם הגירושין של משה נקבע כי הילדים ישנו אצלו פעמיים באמצע שבוע יהיו אצלו כל שבת שניה החגים יתחלקו שווה בשווה ובחופשת הקיץ הוא יהיה זכאי לקבל את הילדים לפרקי זמן של שבועיים רצופים.

במקרה של אי הסכמה בין בני הזוג תקבע המשמורת על ידי בית המשפט על פי המלצות פקיד הסעד שיבחן את המסוגלות ההורית של הצדדים. עורך דין הבקיא בשיקולי פקידי הסעד ידע להכינכם להופעה בפניהם על מנת שהתוצאה תהיה לטובתכם.

4. סיום נישואין ביחסים טובים – למרכיב זה חשיבות מיוחדת כאשר בסכסוך הגירושין מעורבים ילדים. במקרים רבים בני זוג בלהט הסכסוך נוטים לזלזל בחשיבות מרכיב זה או אינם מעונינים בו.

אומנם לא תמיד ניתן להוביל לסיום הקשר בד בבד עם שמירה על יחסים טובים. עם זאת קיים אינטרס לשני בני הזוג לשמור לכל הפחות על יחסים תקינים. טעות מצדכם לחשוב שממועד הגירושין לא יתקיים בינכם קשר.

ידרשו הכרעות בנושא הילדים תדרשו להיפגש מדי פעם בפעם ואף יתכן שתזדקקו זה לזה בעניינים שונים.
אין להבין מכך שחשוב שלא להתעמת בכל מקרה. נהפוך הוא לפעמים הצד שהיה חלש במהלך הנישואין חייב להפגין עצמה וכח בתהליך הגירושין על מנת ליצור איזון נכון במערכת היחסים העתידים עם בן הזוג ובמיוחד עם הילדים.

5. מטרות נסתרות – מדובר באוסף מטרות הרלוונטי למקרה הספציפי שלכם ואשר בכוחן לשנות את האיזון של הסכם הגירושין לטובתכם. היות ולא ניתן לתת רשימה ממצה של מטרות אלו נפרט מספר דוגמאות: שינוי שמות הילדים, עיכוב יציאתם מן הארץ, יצירת “חנק כלכלי” על בן הזוג על מנת להגיע להסדר מוצלח מבחינתכם.

הגבלת מעבר מקום המגורים של בן הזוג המחזיק בילדים על מנת לאפשר קיומם של הסדרי הראיה מניעת מצבים העלולים לפגוע ביכולת הצד השני לכלכל את הילדים בעתיד ועוד.

עורך דין מיומן ידע לשרטט בפניכם מפה ברורה הן של המטרות הגלויות ובעיקר של המטרות הסמויות אשר במקרים רבים השגתן תאפשר לכם לקבל את מבוקשכם מבלי שבן הזוג יבין בשלב המשא ומתן שהוא מבצע ויתור כלשהו.