החוק החדש להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

ביום 17/07/2016 נכנסו לתוקפן התקנות להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה. מטרת החקיקה, הינה לחייב צדדים לסכסוך המגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים לקיים תהליך במסגרתו ייחשפו הם למידע ביחס לאלטרנטיבות הקיימות להתדיינות המשפטית וכן למידע ביחס להשלכות השונות של ההתדיינות המשפטית על הצדדים וילדיהם, ומובהר כי ההליך האמור הינו בביקורת ובפיקוח המדינה.

התקנות מסמיכות את יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים לבחון כל מקרה שנמצא בפניה ולהמליץ בהתאם לנסיבות המקרה על דרכים ליישוב סכסוך בהסכמה, לרבות ייעוץ, גישור, גירושין בשיתוף פעולה, טיפול משפחתי, טיפול זוגי והמשך גישור ביחידת הסיוע.

התקנות החדשות – הלכה למעשה – אמנם לא נתנו מענה לכל הבעייתיות שבתחום דיני המעמד האישי, ראה ערך "מרוץ סמכויות", ברם לגישתי מנקודת מבט של הגנה על זכויות ילדים בהליך גירושין, ומתוך אמונה אישית שמוסד הגישור יסייע בהטמעת שינוי עמוק בתפיסת מקומו של הילד, זכויותיו וטובתן – המדובר במהלך מחויב המציאות.

החוק החדש להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה והתקנות מכוחו נועדו לחייב צדדים לסכסוך המגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבניים לקיים תהליך במסגרתו ייחשפו הם למידע ביחס לאלטרנטיבות הקיימות להתדיינות המשפטית וכן למידע ביחס להשלכות השונות של ההתדיינות המשפטית על הצדדים וילדיהם, ומובהר כי ההליך האמור הינו בביקורת ובפיקוח המדינה. התקנות מסמיכות את יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לבחון כל מקרה שנמצא בפניה ולהמליץ בהתאם לנסיבות המקרה על דרכים ליישוב סכסוך בהסכמה, לרבות ייעוץ, גישור, גירושין בשיתוף פעולה, טיפול משפחתי, טיפול זוגי והמשך גישור ביחידת הסיוע. התקנות החדשות – הלכה למען – אמנם לא נתנו מענה לכל הבעייתיות שבתחום דיני המעמד האישי, ברם מנקודת מבט של הגנה על זכויות ילדים בהליך גירושין, ומתוך אמונה אישית שמוסד הגישור יסייע בהטמעת שינוי עמוק בתפיסת מקומו של הילד, זכויותיו וטובתן – המדובר במהלך מחויב המציאות.

חשוב לציין שמאז החקיקה להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה גדלה ההבנה של בני הזוג המתגרשים, שאם בחרו להתגרש, אזי לשכור עורך דין לגירושין במשותף לצורך עריכת הסכם גירושין בצורה מושכלת וברוח טובה.