הוצאות ילדים המוטלות על ההורים בחלקים שווים

הוצאות מעון, חינוך, צעצועים, נסיעות, חופשות, בילויים, דמי כיס, חלקם של הילדים בהוצאות אחזקת רכב, עוזרת, חוגים, כבלים והוצאות אחרות, על שני ההורים לשאת בה בדרך כלל בחלקים שווים.

הסכומים שונים ממקרה למקרה משום שלילדים שונים בגילאים שונים יש צרכים שונים ובשל העובדה שרמת החיים שהילד הורגל אליה בטרם פרוץ הסכסוך בין הוריו משתנה ממקרה למקרה.