הגשת תביעת מזונות ורכוש ע"י אישה כנגד בעלה

אישה הגישה תביעת מזונת ורכושנות כנגד בעלה בבית דין לענייני משפחה.
במסגרת התביעה עתרה האישה עבור בקשת מזונות זמניים עבורה . במסגרת ההסכמות בין בני הזוג הוסכם על מזונות זמניים בסך של 10,000 ש"ח לחודש ולאחר מכן על סכום של 12,000 ש"ח לחודש . הסכמה אשר נשמטה מידי פרוטוקול בית המשפט .
בידי בני הזוג חברה רווחית ולבני הזוג חיים גבוהים.

טענות הבעל כי הוא זכאי לפטור מזונות האישה בשל מעשי כיעור היותה "מורדת" ושהיא בוגדת בו . האישה עובדת ומשתכרת לפרנסתה בחברה שבבעלות בני הזוג .

תמצית החלטת השופט:
כאשר בית המשפט בא לפסוק מזונות זמניים אין לו צורך להיכנס לפירטי פרטים ודי לו בראיות לכאורה שהוצגו לפניו.
לצורך הוכחת טענת "מורדת" על הבעל להביא הוכחות וראיות כבדות משקל וכל עוד לא הוכח מעשה זנות לא יוכל הבעל לדרוש שיחרור מזונות מידי האישה 

לצורך קביעת מזונות  זמניים יש לחשב את מחצית הכנסת הנתבע בניקוי דמי השכירות שמקבלת התובעת.

לאחר הדיון בבית המשפט בעניין שתי טענות אלו קבע השופט
*השופט דחה את טענות הבעל לפטור אותו ממזונות אישתו .
*בעניין המזונת החליט השופט לפסוק לטובת התובעת סכום חדשי על סך 5000 ש"ח בחודש סכום המזונת יהיה צמוד למחירי המדד לצרכן .