האם- בן / בת זוג שבגד/ה מאבד/ת את זכות/וה למזונות?

אישה אשר בגדה בבעלה ("זנתה תחתיו") מאבדת זכותה למזונות. נדרשות ראיות כבדות משקל לקיום בגידה. במקרים רבים אין די אפילו בהודאת האישה שכן קיים חשש שהיא מודה על מנת להתגרש במהירות.

המטרה של שלילת המזונות היא להוביל במקרים אלה לגט מהיר.
בית המשפט לענייני משפחה ידרוש ראיות כבדות משקל על מנת לשלול מזונות ולא יסתפק בעדותו של עד אחד (החוקר הפרטי).

בנוסף בית המשפט לענייני משפחה פסק לאחרונה כי שלילת מזונות מאישה בנסיבות כאמור פוגעת בעקרון השוויון.