האם- את/ה זכאי למחצית מנכסי הפרישה של בן/ת זוגך?

נכסי פרישה כוללים בתוכם קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיו"ב.
חזקת השיתוף חלה גם על נכסים אלה אולם רק לגבי התקופה בה בני הזוג ניהלו חיי שיתוף.

מחפש משרד עורך דין גירושין בבאר שבע?

למשל רחל צברה זכויות בביטוח מנהלים במשך 25 שנה 10 שנים מתוכן הייתה נשואה לדוד.
דוד יהיה זכאי למחצית הזכויות אשר נצברו במהלך 10 השנים האלה בלבד. נכסים שלא נצברו במהלך הנישואים במאמץ משותף.

מדובר בשני סוגים של נכסים:

1. נכסים שהיו בבעלות בן הזוג בטרם הנישואין.

2. נכסים שנתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין ולא הייתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג. גם נכסים שלא ממאמץ משותף עלולים להפוך למשותפים עקב כוונת בני הזוג לראותם כמשותפים. בנכס שלא ממאמץ משותף צריך להביא ראיות שזו אכן הייתה כוונת הצדדים. אולם דרישות ההוכחה לכוונה כאמור קלות יחסית ומצב ענייניים זה מוביל לחוסר בהירות בדבר אופן חלוקת נכסים.

מה בנוגע לדירת המגורים של בני הזוג?

בנוגע לדירת המגורים קיימים שני פתרונות הנהוגים בין בני זוג:

1. מכירת הדירה – מכירת הדירה, החזרת המשכנתא וחלוקת הכסף הנותר.

2. רכישה על ידי אחד מבני הזוג – אחד מבני הזוג רוכש את חלקו של בן זוגו באמצעות חלקו בנכסים משותפים אחרים או באמצעות נטילת משכנתא נוספת תוך העברת המשכנתא הקיימת על שמו. במקרה כזה חשוב לוודא כי הבנק שיחרר את בן הזוג ואת הערבים מטעמו מכל התחייבות בגין המשכנתא.

בשל מרכזיותו של הנושא בחיי המשפחה נבחן כל מקרה לגופו בהתאם ליכולתם הכלכלית של בני הזוג במיוחד לאור העובדה שבנוגע לדירת המגורים מקנה חוק המקרקעין לבית המשפט סמכות להורות על עיכוב במכירת הדירה כל עוד לא הוכח שלילדי בני הזוג או לאישה יש הסדר מגורים חלופי ההולם את צורכיהם.

בעלי רופא שיניים מכובד האם מגיע לי חלק בהכנסתו לאחר הגירושין?

כושר השתכרות עתידי אינו נחשב כנכס משותף הניתן לחלוקה.
בעל מקצוע חופשי הגם שלמד במהלך הנישואין על חשבון בן זוגו אינו חייב לחלוק עם בן זוגו את כושר השתכרותו בעתיד. קיימת ביקורת על הלכה זו, ונשמעים קולות לפיהם יש לחתור לחלוקה שוויונית של הרכוש המשותף לרבות ההון האנושי במגמה למנוע אפליה בין בן הזוג החזק, בעל הקריירה לבן הזוג החלש.

במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, מבצבצת התחשבות באלמנט זה, למרות שעדיין "לא מכנים את הילד בשמו".

ההשלכות המעשיות עבורכם הינן שאם מצב עניינים זה נוגע לכם ובכוונתכם להתגרש בעתיד הקרוב כדאי לכם לעשות זאת בהקדם האפשרי, או להשהות את הגירושין, אם אתם מצידו השני של המתרס. נכון למועד כתיבת שורות אלו גובה השתכרותו של בן הזוג רלוונטית לקביעת גובה המזונות בלבד.

מה בנוגע לרכוש שלא ידעתם על קיומו?

עליכם להיות בטוחים, בטרם חלוקת הנכסים כי לא קיימים נכסים נוספים אשר אינכם מודעים לקיומם, או נכסים ידועים שהוברחו על ידי בן הזוג. אם אינכם בטוחים, כדאי שתבדקו את מצב העניינים לאשורו לפני נקיטת צעדים מעשיים בעניין, או בטרם חתימה על הסכם גירושין. זכרו הרכוש היחיד המתחלק הוא הרכוש שאתם יודעים על קיומו.
פתרון נוסף למניעת הברחת נכסים הינו דרישה כי בן הזוג יפרט בתצהיר את כל הרכוש שבידו וכי התצהיר יהיה חלק מהסכם הגירושין.

תנאי זה יקנה לכם את הזכות לתבוע מחצית מכל רכוש שיתגלה בעתיד ואינו מצויין בתצהיר.
בהעדר תצהיר מסוג זה ספק אם תוכלו לתבוע בעתיד רכוש נוסף בעת שיתגלה לכם קיומו.