האב נושא לבדו באופן מוחלט בצרכי הילדים ההכרחיים

המדובר בצרכים בסיסיים של קיום אותם צרכים שבלעדיהם אין הילד יכול להתקיים. צרכים אלה זהים לעשיר ולעני.
הם כוללים מזון, ביגוד, הנעלה ומדור לקטין.

גובהם של צרכים הכרחיים אלה עומד כיום על סכום של כ- 1200 ש"ח לחודש לכל ילד. לצרכים אלו עשויים (או עלולים – תלוי בנקודת המבט) להתווסף צרכים ספציפיים
כמו: הוצאות רפואיות, שעורי כינור או תלמוד, טיפולים נפשיים וכיו"ב.