דיני נזקין

דיני נזיקין

עולם המשפט הוא מורכב ומסועף אבל בסופו של יום הוא נוגע באנשים ובנסיבות חיים שונות. כך למשל דיני נזיקין נוגעים לנזק שארע לאדם ומבקשים לדון בשתי שאלות: האם יש גורם שאחראי לנזק? ואם כן, איזה סעד על המזיק לשלם לניזוק.

מחפש משרד עורך דין נזיקין בבאר שבע?

פיצוי נזיקין – על מה ולמה?

הרכיב המרכזי בדיני נזיקין הוא רכיב הפיצויים. מצבים שונים עשויים להטיל אחריות נזיקית על גורמים שונים ובהם תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות ורשלנות רפואית, תקיפה, לשון הרע, מטרדים שונים ועוד. בשלב הראשון יש לבחון האם ישנה אחריות נזיקית של מי שגרם לנזק ולבדוק מהי רמת האחריות של המזיק לתוצאות של המעשים שעשה.

מי לוקח את האחריות

דיני נזיקין מכירים במנעד רחב של סוגי אחריות החל מאחריות מוחלטת שמשמעה שגם כאשר למזיק אין יכולת לשלוט בנזק או למנוע אותו הוא חייב לתות את הניזוק בגין הנזק שנגרם לו, דרך רשלנות שמשמעה חריגה מנורמת התנהגות סבירה, ועד למודעות בפועל. לצד זה נבדק קיומו של אשם תורם מצדו של הניזוק שעשוי להקטין את מידת האחריות ולהקטין את בסכום הסעד שיקבל הניזוק.

הטלת רשלנות מחייבת התקיימות של שני תנאים מצטברים: הפרה חובת הזהירות וקיומו של קשר סיבתי. אלו מבוררים בבית המשפט כאשר עורכי הדין מציגים את הטיעונים להוכחת הפרת חובת הזהירות וקיום הקשר הסיבתי. לאחר שנקבעה חבות יש לבחון אילו סעדים יקבל הניזוק כתוצאה מהנזק שנגרם לו.

גובה הפיצוי

במסגרת זו ניתן לפסוק פיצוי כספי שישיב לניזוק את הנזק שנגרם לו. עם זאת יש חקיקה שקובעת שניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק כמו במקרה של חוק לשון הרע למשל. החוק מטיל הגבלה על סכום הפיצוי בהתאם לנסיבות. לבירור זכאותכם בתביעת נזיקין פנו לעורך דין שמתמחה בדיני נזיקין כדי להבטיח ייצוג הולם.

נכות כללית ופיצוי מהמוסד לביטוח לאומי

נכות כללית עשויה להקנות לאדם שחלה, נפגע או נפצע וכתוצאה מכך יכולת ההשתכרות שלו לעבוד נפגעה, זכות לפיצוי מטעם המוסד

הגבול בין תאונת דרכים לתאונת עבודה

*התוצאה היא, שבעלי הדין מתקשים להתפשר ביניהם ונאלצים לפנות לבתי-המשפט ולהגיש תביעותיהם גם לפי החוק וגם לפי דיני הנזיקין הכלליים.

באילו סיטואציות יש להיעזר בשירותיו של עורך דין נזיקין?

*קרה לכם שעמדתם ברמזור ומישהו נכנס בכם מאחורה? *שקיבלתם מינון של תרופה שגרמה לכם לאלרגיה בגוף? *שהניתוח בבטן

תאונות עבודה וזכויות הנפגע

דיני נזיקין עוסקים במצבים שבהם נגרם לאדם נזק לגוף או לרכוש כתוצאה מרשלנות רפואית, תאונת דרכים, או תאונת עבודה.