בעל מובטל חייב במזונות ילדים

גם אם בעלך מובטל ואינו משתכר ולו אגורה שחוקה אחת הוא חב במזונות ילדיו. על האב לספק את כל הצרכים ההכרחיים של ילדיו.
מדובר בחובה מוחלטת ואין באפשרותו לחמוק מחובה זו.
במזונות ילדים חב האב לפי צרכי ילדיו ולא משנה מהי הכנסתו. אם אין לאב השתכרות בפועל בוחנים את כושר השתכרותו.