אדם שנשא אשה נוספת על אשתו הראשונה בחייה זכאי לרשת אותה במותה

*המנוחה הוגדרה כ"צמח" ולפיכך בית הדין הרבני נתן למבקש היתר לשאת אשה נוספת אך בהחלטה נקבע כי "אין לשנות רישום מעמד אישי בהסתמך על מסמך זה".
 
מהחלטת בית הדין הרבני עולה כי מעמדה האישי של המנוחה לא השתנה וביום מותה היו המנוחה והמבוקש נשואים זה לזו לפיכך הוא זכאי לרשת אותה כבן זוגה על פי סעיף 11 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק").
 
סעיף 146 לחוק אינו חל בעייננו כיוון שהוא בא לפתור את השאלה כיצד יחלקו את המגיע לשתי נשותיו של מוריש שנפטר. במקרה זה המנוחה שנפטרה היתה נשואה לבן זוג שהיה אותה עת נשוי לאשה נוספת. העובדה שהיורש נשא אשה נוספת, אינה משפיעה על זכותו כבן זוג לרשת את אשתו שנפטרה לפניו.במבקש הוא בן זוגה של המורישה ולפיכך יורש אותה. בעובדה שיש לו קרובים נוספים (וביניהם בת זוג נוספת) אינה רלבנטית לענייננו.
 
לסיכום ירושתו של בן הזוג היורש היה נשוי לאשה נוספת בזמן נישואיו לאשתו המנוחה אין בכך כדי לשלול את זכותו כיורש.